OntwikkelAdvies voor mensen van 45 jaar en ouder

Wil jij weer regie op je loopbaan? Wil je eigenlijk al heel lang weer eens echt met aandacht onderzoeken wat je drijft en hoe je je talenten meer wilt inzetten? Of heb je behoefte je toekomstperspectief helder te krijgen? Of wil je inzicht hoe weer ‘sterker’ in je werk te staan? 

Ben je 45 jaar of ouder en voldoe je aan onderstaande criteria, dan kun je bij mij - zonder geldelijke investering - een traject hiervoor volgen. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het agentschap SZW vinden het heel belangrijk dat mensen van 45 jaar of ouder hun loopbaan in eigen hand nemen en hebben hiervoor een tijdelijke subsidie in het leven geroepen met een looptijd tot 1 juli 2019. 

Heb je interesse, meld je bij mij aan voor een OntwikkelAdvies. Bel of vul het contactformulier in.

Voorwaarden:

Ben je 45 jaar of ouder, minimaal 12 uur per week werkzaam als werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel in een van onderstaande beroepen, dan kun je contact met mij opnemen voor het OntwikkelAdvies traject.

Beroepen:

  • Secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten (de toevoeging ‘administratief’ is hieruit vervallen omdat het verwarring gaf);
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Werkenden in het primair onderwijs;
  • Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs;
  • Schoonmakers;
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Geef je leiding aan een team en valt iemand binnen je team onder bovenstaande voorwaarden, neem dan contact met mij op voor een coaching en/of teamsessie gericht op Ontwikkeling.

Let wel, mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen. 

Het betreft een tijdelijke subsidieregeling, dus meld je tijdig aan. 

Meer informatie over de regeling vind je op: tijdelijke subsidieregeling 45+

Contact

Emilie Sax van der Weijden
Businesscenter The Mood
Koninginnegracht 10
2514 AA
Den Haag
Nederland

  T +31 (0)6 19829824
  emilie@saxvanderweijden.nl