Voor bedrijven: passend aanbod

Ik spreek de taal van grote en kleine organisaties, van hoog opgeleid tot laaggeschoold, van beleidsmakers tot uitvoerders, van managers tot medewerkers, van front- en backoffice medewerkers, gericht op werk en levensvragen. 

Het aanbod is breed, gericht op missie, purpose, overtuigings en identiteitsniveau tot het aanleren van specifieke vaardigheden. Afgestemd op de organisatie behoefte of doelgroep. Mijn aanbod voor bedrijven is altijd maatwerk.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • (Startende) managers begeleiden in hun zoektocht naar hoe zij hun rol willen invullen of verder willen verdiepen. Hun rol kan bijvoorbeeld veranderen met de komst van zelfstandige of zelfsturende teams. 

  • Meer ervaren managers begeleiden bij het beter of anders leren hanteren van situaties. Sommige nieuwe of complexe situaties vragen een andere aanpak. En soms is zelfonderzoek nodig om in bepaalde situaties betere resultaten te krijgen.

  • Managers begeleiden in hoe zij hun team(leden) beter kunnen laten presteren.

  • Mensen begeleiden die te maken hebben met een veranderende omgeving. Een reorganisatie, krimp, fusie of uitbreiding vraagt andere aandacht van managers en het team. Naast de beweging van 'buiten af' is veelal ook een beweging 'van binnenuit' nodig. Soms met elkaar en soms bewust met anderen.

  • Mensen begeleiden die afscheid moeten of willen nemen van hun functie, hun rol of hun organisatie. Of in geval zij hun plezier in werk of duurzame inzetbaarheid willen vergroten. 

  • Mensen begeleiden in hun zoektocht wie zij zijn, wat zij willen en kunnen.

  • Mensen weer regie geven over hun (werkzame) leven.